top of page

 

Historiek van de club

 

Eind jaren 80 ontstond het idee om de sporthal van het vroegere TIKB (mijnschool) om te bouwen tot een specifieke turnhal. Gelijktijdig was een samenwerking tussen de verschillende turnclubs het opzet. Na menige brainstormavond binnen de vzw Sport, sportraad en de lokale turnclubs kon het stadsbestuur overtuigd worden van de diverse voordelen van een turnhal en – belangrijker nog – werden de nodige financiële middelen voorzien. Zodoende werd de turnhal van het SAC één van de eerste accommodaties in Vlaanderen, zelfs België, met een valkuil en Olympische vloer. Dankzij de turnhal diende er niet meer elke training op- en afgebouwd te worden zodat elke trainingsminuut daadwerkelijk aan turnen kon en kan worden besteed. Men diende ook geen rekening te houden met andere sporttakken en sportclubs die voor of na de gymnastiektraining waren voorzien.

 

Vooral door het enthousiasme en volharding van de eerste voorzitter van Gym 90 – Ivan Surinx – geraakte iedereen - van ver of nabij betrokken bij de Beringse gymnastieksport – op één spoor en was men gewonnen voor de inrichting van een turnhal en een samenwerking tussen de vier turnclubs.

Op dat moment telde Beringen vier turnclubs: Olympia Koersel, Plicht & Vermaak Beverlo, Palfit Paal en Jong & Lenig Beringen. Drie van de vier clubs bundelden meteen de krachten en vormden de basis van Gym 90.

 

Het was vooral de bedoeling de competitieturners samen te brengen: samen trainen, in diverse disciplines en regelmatig deelnemen aan wedstrijden op niveau. Dat dit tot sportieve resultaten heeft geleid, valt niet te betwijfelen. Gym 90 is een vaste klant op de jaarlijkse kampioenenviering. Jaarlijks passeren meerdere gymnasten het podium. De club is zelfs meerdere keren uitgeroepen tot beste sportclub van het Stad.

In de beginjaren van de club waren er enkele bezoeken van buitenlandse toptrainers uit de ex-Sovjet Unie. Deze verbleven een tijdje in Beringen-België en zorgden voor kwaliteitsvolle trainingen waardoor het niveau en aldus de resultaten serieus werd opgekrikt.

 

De organisatie van het Europees Kampioenschap Trampoline is tevens een hoogtepunt uit de geschiedenis van Gym 90. Dit EK ging door omstandigheden niet in Beringen door, maar Gym 90 heeft daar als organisator hoog en goed mee gescoord en kreeg naambekendheid tot ver buiten de gemeente- en provinciegrenzen.

En dat Gym 90 een expert is in het organiseren blijkt uit het jaarlijks turnfeest.  

 

Gym 90 is een dynamische club!

Ze staat garant voor kwaliteit en expertise. Belangrijke waarden om mee te geven aan onze (sportende) kinderen.

Dankzij het kleuterturnen kunnen heel wat jonge kinderen, die nog geen keuze gemaakt hebben in welke sportdiscipline ze verder gaan op een leuke, creatieve en sportieve manier hun energie kwijt.

Toch iets wat zeer belangrijk is in onze huidige maatschappij van computers, televisie en games.

Plicht en Vermaak Beringen

Is opgericht in 1962 door Mathieu Noten.

Toen de club meer dan 500 leden had, werden er verschillende onderafdelingen gestart in de omliggende gemeenten,

deze onderafdelingen werden later zelfstandige clubs?.

Turnkring Olympia Koersel

Is opgericht in 1970 door André Reekmans. Volgende voorzitters waren Peeters en Regina Maes.

Koersel was één van de onderafdelingen van Plicht en Vermaak Beringen.

Deze club is pas later bij de vzw gekomen: in 2005.

 

Nog nooit in al die jaren, hebben we lessen moeten afzeggen. Maar in maart 2019 kwam het virus Corona de kop op steken. Daardoor zijn we in maart al moeten stoppen met ons seizoen.

In september 2020 zijn de 3 clubs echt samengesmolten tot 1 vzw: Gym 90 Beringen vzw.

De club: Plicht en Vermaak Beringen en Turnkring Olympia Koersel worden opgedoekt.

bottom of page