top of page

     Missie van de club

 

        Turnclub “Gym ‘90 Beringen vzw” staat voor veelzijdig bewegen met een breed,           

       laagdrempelig en eigentijds trainingsprogramma.

       Wij bieden gymnastiek en dans aan op een opvoedkundige, fysieke en sociaal-         

       maatschappelijk verantwoorde wijze.

       Iedereen kan bij ons terecht, zowel voor competitie als recreatie, van kleuter tot       

       volwassen, zowel meisjes als jongens ongeacht beperking, nationaliteit en sociale klasse.

     Visie
     Om onze missie optimaal te realiseren zijn wij aangesloten bij GymFed (Gymnastiek Federatie       

     Vlaanderen).  Wij vinden het tevens belangrijk dat al onze activiteiten op een pedagogisch correcte,

     sporttechnisch en medisch verantwoorde wijze verlopen. Daarom zijn onze trainers

     ook gediplomeerd en vakkundig opgeleid.  Wij kiezen er tevens voor om ons aanbod breed te houden 

     en talenten optimaal te begeleiden binnen onze club.  Supertalenten bereiden we graag voor om door

     te stromen naar gespecialiseerde clubs.

     Recreatief turnen:

     Hier geldt het motto: "Turnen is fun!"

     We streven ernaar een zo breed mogelijke waaier van keuzemogelijkheden aan te bieden.
     Door onze lidgelden zo laag mogelijk te houden, door samen te werken met “De Brede       

     School” proberen wij zo laagdrempelig mogelijk te zijn om alle kinderen en volwassenen                         van Beringen en omstreken de kans te geven om zich aan te sluiten bij onze sportclub.
     Wij bieden recreatie gymnastiek aan op de volgende locaties:
                    Sporthal Koersel: kleuters
                                                 recreatie toestelturnen
                                                 volwassenen
                    Sporthal Beverlo: kleuters
                                                 recreatie toestelturnen
                    Sporthal SAC: recreatie toestelturnen
                                           recreatie trampoline
                                           recreatie acro

                                           recreatieve gymnastiek +12j
                    Spectrum college: dans
                    Vibo: G-gym
     Competitie turnen:

     We streven ernaar de mooie resultaten van de laatste jaren op nationaal niveau te behouden en waar       mogelijk te verbeteren en om onze gymnasten de mogelijkheid te bieden door te stromen naar               internationaal niveau. Naast de 3 competitiegroepen richten we ook een selectiegroep in om de               doorstroming van recreatie naar competitie te optimaliseren.
     Wij bieden competitie turnen aan op de locatie:
                    Sporthal SAC: trampoline
                                           acro
                                           toestelturnen meisjes
                                           selectiegroep
     Gym 90 Beringen vzw:

     Beide pijlers: recreatie en competitie, zijn voor de club evenwaardig binnen het globale aanbod.
     We kiezen ervoor kwaliteit te laten primeren op kwantiteit. We trachten het huidige ledenaantal             de komende jaren te behouden en we voorzien een toename in kwalitatieve werking d.m.v.:
                   - goede infrastructuur aangepast aan de doelgroep
                   - voldoende trainers per groep
                   - een maximaal aantal gediplomeerde trainers
                   - enthousiast bestuur dat haar club ondersteunt in al haar facetten, aangevuld met een                             trouwe groep medewerkers die een aantal deeltaken op zich neemt
       We willen door het oprichten van werkgroepen komen tot een optimale communicatie tussen                   trainers en bestuur. We bieden elke trainer de mogelijkheid om deel te nemen aan deze                           werkgroepen om zo de belangrijkste activiteiten van de club mee vorm te geven.

bottom of page