Missie van de club

 

        Turnclub “Gym ‘90 Beringen vzw” staat voor veelzijdig bewegen met een breed,           

       laagdrempelig en eigentijds trainingsprogramma.

       Wij bieden gymnastiek en dans aan op een opvoedkundige, fysieke en sociaal-         

       maatschappelijk verantwoorde wijze.

       Iedereen kan bij ons terecht, zowel voor competitie als recreatie, van kleuter tot       

       volwassen, zowel meisjes als jongens ongeacht beperking, nationaliteit en sociale klasse.

     Visie
      1. Plicht & Vermaak Beringen en Turnkring Olympia Koersel nemen onder het motto         

          "Turnen is fun", het recreatieve gedeelte voor hun rekening. We streven ernaar een zo                            breed mogelijke waaier van keuzemogelijkheden aan te bieden.
          Door onze lidgelden zo laag mogelijk te houden, door samen te werken met “De Brede       

          School” proberen wij zo laagdrempelig mogelijk te zijn om alle kinderen en volwassenen                          van Beringen de kans te geven om zich aan te sluiten bij onze sportclub.
          Wij bieden recreatie gymnastiek aan op de volgende locaties:
                    Sporthal Koersel: kleuters
                                                 recreatie toestelturnen
                                                 volwassenen
                    Sporthal Beverlo: kleuters
                                                 recreatie toestelturnen
                    Sporthal SAC: recreatie toestelturnen
                                           recreatie trampoline
                                           recreatie acro

                                           recreatieve gymnastiek +12j
                    Spectrum college: dans
                    Vibo: G-gym
       2. Gym 90 Beringen neemt het competitieve gedeelte voor zijn rekening. We streven       

           ernaar de mooie resultaten van de laatste jaren op nationaal niveau te behouden en waar                         mogelijk te verbeteren en om onze gymnasten de mogelijkheid te bieden door te stromen naar               internationaal niveau. Naast de 3 competitiegroepen richten we ook een selectiegroep in om de               doorstroming van recreatie naar competitie te optimaliseren.
           Wij bieden competitie turnen aan op de locatie:
                    Sporthal SAC: trampoline
                                           acro
                                           toestelturnen meisjes
                                           selectiegroep
       3. Beide pijlers: recreatie en competitie, zijn voor de club evenwaardig binnen het globale aanbod.
       4. We kiezen ervoor kwaliteit te laten primeren op kwantiteit. We trachten het huidige ledenaantal            de komende jaren te behouden en we voorzien een toename in kwalitatieve werking d.m.v.:
                   - goede infrastructuur aangepast aan de doelgroep
                   - voldoende trainers per groep
                   - een maximaal aantal gediplomeerde trainers
                   - enthousiast bestuur dat haar club ondersteunt in al haar facetten, aangevuld met een                             trouwe groep medewerkers die een aantal deeltaken op zich neemt
       5. We willen door het oprichten van werkgroepen komen tot een optimale communicatie tussen                   trainers en bestuur. We bieden elke trainer de mogelijkheid om deel te nemen aan deze                           werkgroepen om zo de belangrijkste activiteiten van de club mee vorm te geven.