top of page

Ik wil trainer worden

Lid of geen lid van onze club?
Of je bent al lid van onze club, of misschien ben je nog geen lid, het maakt niet uit.
Als je ambitie hebt om trainer te worden, ben je binnen onze club aan het juiste adres.
Wij begeleiden jou op het pad om trainer te worden.


Je bent al trainer, maar niet in onze club.
Als je graag trainer wil worden in onze club, en je bent al trainer, gediplomeerd of niet, in een
andere club, dan willen wij u ook zeker welkom heten binnen onze club. Hiervoor neem je best contact op met onze jeugdsport coördinator, via: gym90beringen@hotmail.com


Je bent nog geen trainer.

  • Je bent of je wordt 14 jaar:

Vanaf je 14 de jaar kan je starten als hulptrainer.
Wij bekijken in welke groep en bij welke hoofdtrainer je kan gaan helpen. Deze hoofdtrainer
neemt je onder zijn/haar vleugels en informeert je. Dit kan gaan van techniek, hoe je best
helpt, …
Het is niet de bedoeling dat je een groep begeleid of de volledige verantwoordelijkheid hebt. Je staat steeds naast iemand.

  • Je bent of je wordt 15 jaar:

Nadat je een jaar als hulptrainer, naast een hoofdtrainer hebt gestaan, kan je eventueel
doorgroeien tot trainer.
Je bent nog steeds niet verantwoordelijk voor een groep, maar je mag wel al binnen een les
met een beperkt groepje aan de slag. Natuurlijk nog steeds onder begeleiding van de
hoofdtrainer van je groep. De hoofdtrainer blijft verantwoordelijk voor het lesgeven aan de
volledige groep. Ondertussen zal de hoofdtrainer jou de nodige kennis doorgeven, zodat jij
kan groeien tot volwaardige trainer.
Verder kan je vanaf je 15 de bijscholingen volgen zoals: Kaderweekend, Kidies, Gymtopia,
Gymstars,…
We raden dit ook aan!

  • Je bent of je wordt 16 jaar:

Vanaf het moment dat je 16 jaar bent of wordt, kan je de officiële opleiding “initiator”
volgen. Met deze opleiding kan je zelf ook hoofdtrainer worden van een groep.

Vergoeding

Afhankelijk van je rol als hulptrainer, trainer of hooftrainer, gediplomeerd, jaren ervaring, … ontvang je een vergoeding. Deze vergoeding varieert naargelang status.


Nog vragen?
Voor meer info kan je altijd terecht bij: gym90beringen@hotmail.com

bottom of page